cover_slow_change.jpg "Over ontwerpen en bouwen van slimme organisatiestructuren, cultuurverandering leiderschapsontwikkeling en betere prestaties!"
- Info Slow Change

Visie op organiseren

Organisatie innovatie & productiviteit

De praktijk laat zien, dat nog vaak middelen ‘uit het verleden’ worden toegepast om de organisatie aan te passen. Deze middelen zijn vaak gebaseerd op meer controle en besturing van bovenaf, hetgeen leidt tot meer managers, meer procedures en protocollen en meer opgeknipte procesketens. Medewerkers hebben daardoor minder zicht en invloed op het eindresultaat en leidinggevenden zijn druk met het blussen van branden en komen niet toe aan strategische en tactische sturing, zoals bijvoorbeeld innovatie.

Ook in de wijze waarop veranderingen worden aangepakt, is veel te vernieuwen. Nog maar al te vaak worden veranderingen ingezet, zonder voldoende doorleefde en gemeenschappelijk gedragen visie van management en met onvoldoende betrokkenheid van medewerkers, waardoor te weinig eigenaarschap ontstaat en beoogde prestaties en gedragsverandering niet (blijvend) worden gerealiseerd.

Uitgelicht

Slow Change

Verschuur-omslag-slow-change.jpg Sociale innovatie, zoals vernieuwing van de arbeidsorganisatie wordt genoemd, zorgt voor betere prestaties en beter renderende technologische innovaties...

Organisatie Game spelen met slim organiseren

Sapfabriek.jpg ‘De Sapfabriek’ is een simulatiespel waarmee uw medewerkers inzicht krijgen in de complexiteit van uw organisatie en de gevolgen hiervan voor...

Post HBO leergang Het Nieuwe Organiseren in Zorg en Welzijn

TheInnovatorsPrescriptionDiagram2.png Voor managers in zorgorganisaties zijn het turbulente tijden. Veranderingen in onze maatschappij leiden tot andere inzichten in wat 'zorg' betekent voor mensen...

Risicoscan meet draagkracht en draaglast mantelzorger

foto artikel slow management.png De huidige trend om zorg zoveel mogelijk thuis te organiseren, staat of valt met het overeind blijven van de mantelzorger. Voor zorgorganisaties, huisartsen en wijk...

Ulbo de Sitter Kennisinstituut met mini-conferenties voor nieuwe organisatievormen in zorg en onderwijs

In het Ulbo de Sitter kennisinstituut wordt gewerkt aan de voorbereiding van een reeks mini-conferenties met als thema 'nieuwe organisatievormen'...
Meer items
Copyright 2020 © Frank Verschuur | Disclaimer | Contact | Credits