cover_slow_change.jpg "Over ontwerpen en bouwen van slimme organisatiestructuren, cultuurverandering leiderschapsontwikkeling en betere prestaties!"
- Info Slow Change

Uitgelicht artikel

Ulbo de Sitter Kennisinstituut met mini-conferenties voor nieuwe organisatievormen in zorg en onderwijs

In het Ulbo de Sitter kennisinstituut wordt gewerkt aan de voorbereiding van een reeks mini-conferenties met als thema 'nieuwe organisatievormen' als antwoord op de organisatie-overstijgende, landelijk ontwikkelingen in de zorg (langdurige zorg, GGZ, VGZ, Jeugdzorg) die een grote impact hebben op de zorgorganisaties en op de samenwerking van zorgorganisaties met welzijnsorganisaties, wooncorporaties en gemeenten op beleids- en uitvoerend niveau.
Organisatievragen waar Hogescholen antwoorden op proberen te vinden zijn bijvoorbeeld: hoe geef je vorm aan professionele ruimte; hoe maak je teams; hoe richt je de besturingstructuur in, hoe zorg je voor goede aansluiting van ondersteunende processen bij de teams in het primaire proces, wat doe je centraal en wat decentraal etcetera.

Vorige paginaCopyright 2024 © Frank Verschuur | Disclaimer | Contact | Credits