cover_slow_change.jpg "Over ontwerpen en bouwen van slimme organisatiestructuren, cultuurverandering leiderschapsontwikkeling en betere prestaties!"
- Info Slow Change

Visie op organiseren

Waarom organisatie innovatie?

Organisaties staan onder voortdurende druk van hun omgeving. Eisen vanuit de overheid en markt dwingen hen tot steeds hogere productiviteit, flexibiliteit, kwaliteit en klantgerichtheid.
Deze ontwikkelingen vergen van de interne organisatie grote veranderingen in processen, systemen, structuren, maar ook in gedrag en cultuur. De impact, die structuurkeuzes hebben op productiviteit, beheersing van processen, gedrag en innovatief vermogen wordt lang niet altijd doorzien.
De arbeidsorganisatie is het ‘productiemiddel’ waarmee strategische doelen kunnen worden omgezet in operationele resultaten. Een meer fundamentele vernieuwing, via gedegen (her)ontwerpen van de organisatie gecombineerd met cultuurverandering, levert mogelijkheden om concurrerend te blijven of te voldoen aan eisen die klanten stellen aan producten en dienstverlening. Een dergelijke innovatie van de organisatie is heel goed en beheersbaar te realiseren binnen een relatief korte termijn. Inmiddels is vele jaren ervaring opgedaan met de aanpak van een dergelijk veranderproces.
Met VieR Organisatie Innovatie worden blijvende verbeteringen op de volgende gebieden bereikt:

  • Hogere productiviteit
  • Procesbeheersing
  • Verhoging van betrokkenheid en vermindering van mentaal verzuim
  • Innovatief vermogen

Uitgelicht

Organiseren van de zorg van onderop

inspiratiesessie_frank_slide_1.jpg Organiseren van de zorg van onderop Bekijk hier de inspiratiesessie van donderdag 10 september die ik voor PGOsupport maakte met een praktijkvoorbeeld...

Slow Change

Verschuur-omslag-slow-change.jpg Sociale innovatie, zoals vernieuwing van de arbeidsorganisatie wordt genoemd, zorgt voor betere prestaties en beter renderende technologische innovaties...

Organisatie Game spelen met slim organiseren

Sapfabriek.jpg ‘De Sapfabriek’ is een simulatiespel waarmee uw medewerkers inzicht krijgen in de complexiteit van uw organisatie en de gevolgen hiervan voor...

Risicoscan meet draagkracht en draaglast mantelzorger

foto artikel slow management.png De huidige trend om zorg zoveel mogelijk thuis te organiseren, staat of valt met het overeind blijven van de mantelzorger. Voor zorgorganisaties, huisartsen en wijk...

Ulbo de Sitter Kennisinstituut met mini-conferenties voor nieuwe organisatievormen in zorg en onderwijs

In het Ulbo de Sitter kennisinstituut wordt gewerkt aan de voorbereiding van een reeks mini-conferenties met als thema 'nieuwe organisatievormen'...
Meer items
Copyright 2024 © Frank Verschuur | Disclaimer | Contact | Credits