cover_slow_change.jpg "Over ontwerpen en bouwen van slimme organisatiestructuren, cultuurverandering leiderschapsontwikkeling en betere prestaties!"
- Info Slow Change

Diensten

Ontwerpen van de organisatie, samen bouwen

In overleg met de opdrachtgever wordt een route uitgestippeld, die aansluit bij datgene wat al in gang gezet is: geen dubbel werk, maar snel aansluiten bij die beweging, die de organisatie al heeft ingezet. In veel gevallen is een herontwerp van de organisatie nodig om te kunnen blijven voldoen aan veranderende eisen vanuit de omgeving. Ontwerpen kunnen betrekking hebben op structuren waarbij wordt samengewerkt tussen organisaties, ontwerpen van structuren voor primaire en ondersteunende processen en besturingsstructuren binnen organisaties, en structuren zoals zelforganiserende of zelfsturende teams.

Van gemeenschappelijke visieontwikkeling met het MT, het delen van de visie met de hele organisatie, het traject van gezamenlijk bouwen aan een nieuwe organisatie, tot de implementatie en het organiseren van coaching, training en de communicatie. De rode draad wordt steeds gevormd door de combinatie van raffinement op inhoud - bedrijfskundig en veranderkundig - en het organiseren van verbinding en eigendom.


Voor individuele vragen is coaching gericht op Richting Geven, Ruimte scheppen en Rekenschap afleggen voor Resultaten een goede optie

Uitgelicht

Slow Change

Verschuur-omslag-slow-change.jpg Sociale innovatie, zoals vernieuwing van de arbeidsorganisatie wordt genoemd, zorgt voor betere prestaties en beter renderende technologische innovaties...

Organisatie Game spelen met slim organiseren

Sapfabriek.jpg ‘De Sapfabriek’ is een simulatiespel waarmee uw medewerkers inzicht krijgen in de complexiteit van uw organisatie en de gevolgen hiervan voor...

Post HBO leergang Het Nieuwe Organiseren in Zorg en Welzijn

TheInnovatorsPrescriptionDiagram2.png Voor managers in zorgorganisaties zijn het turbulente tijden. Veranderingen in onze maatschappij leiden tot andere inzichten in wat 'zorg' betekent voor mensen...

Risicoscan meet draagkracht en draaglast mantelzorger

foto artikel slow management.png De huidige trend om zorg zoveel mogelijk thuis te organiseren, staat of valt met het overeind blijven van de mantelzorger. Voor zorgorganisaties, huisartsen en wijk...

Ulbo de Sitter Kennisinstituut met mini-conferenties voor nieuwe organisatievormen in zorg en onderwijs

In het Ulbo de Sitter kennisinstituut wordt gewerkt aan de voorbereiding van een reeks mini-conferenties met als thema 'nieuwe organisatievormen'...
Meer items
Copyright 2020 © Frank Verschuur | Disclaimer | Contact | Credits