cover_slow_change.jpg "Over ontwerpen en bouwen van slimme organisatiestructuren, cultuurverandering leiderschapsontwikkeling en betere prestaties!"
- Info Slow Change

Visie op organiseren

Mentaal verzuim, ruimte voor de professional

Medewerkers worden veelvuldig geconfronteerd met problemen en vragen, die zij wel zouden willen oplossen, maar waar zij het bijbehorend regelvermogen niet in hebben gekregen. Medewerkers verliezen daardoor hun betrokkenheid, want zij hebben geen wezenlijke invloed op het resultaat. Zingeving en werk van betekenis hangen nauw samen met het hebben van voldoende beïnvloediingsmogelijkheden op de kwaliteit van het geleverde werk.
Wanneer beïnvloedingsmogelijkheden ontbreken, groeit frustratie op alle niveaus en binnen alle afdelingen. Er ontstaan irritaties en men geeft elkaar de schuld van de dingen die misgaan. Er ontstaat onderling wantrouwen, tussen medewerkers, leiding en staf: niet bepaald een voedingsbodem om gezamenlijk problemen op te lossen. Het probleem zit niet binnen afdelingen, maar wordt veroorzaakt doordat de ‘muren’ tussen afdelingen en werkplekken op de verkeerde plaats staan.

Uitgelicht

Slow Change

Verschuur-omslag-slow-change.jpg Sociale innovatie, zoals vernieuwing van de arbeidsorganisatie wordt genoemd, zorgt voor betere prestaties en beter renderende technologische innovaties...

Organisatie Game spelen met slim organiseren

Sapfabriek.jpg ‘De Sapfabriek’ is een simulatiespel waarmee uw medewerkers inzicht krijgen in de complexiteit van uw organisatie en de gevolgen hiervan voor...

Post HBO leergang Het Nieuwe Organiseren in Zorg en Welzijn

TheInnovatorsPrescriptionDiagram2.png Voor managers in zorgorganisaties zijn het turbulente tijden. Veranderingen in onze maatschappij leiden tot andere inzichten in wat 'zorg' betekent voor mensen...

Risicoscan meet draagkracht en draaglast mantelzorger

foto artikel slow management.png De huidige trend om zorg zoveel mogelijk thuis te organiseren, staat of valt met het overeind blijven van de mantelzorger. Voor zorgorganisaties, huisartsen en wijk...

Ulbo de Sitter Kennisinstituut met mini-conferenties voor nieuwe organisatievormen in zorg en onderwijs

In het Ulbo de Sitter kennisinstituut wordt gewerkt aan de voorbereiding van een reeks mini-conferenties met als thema 'nieuwe organisatievormen'...
Meer items
Copyright 2020 © Frank Verschuur | Disclaimer | Contact | Credits