cover_slow_change.jpg "Over ontwerpen en bouwen van slimme organisatiestructuren, cultuurverandering leiderschapsontwikkeling en betere prestaties!"
- Info Slow Change

Werkwijze

Organisatievernieuwing: begin bij de bodem

Veel organisaties voelen de 'pijn' van niet beheerste processen en moeizame prestatieverbetering in de besturing. In plaats van het zoeken naar oplossingen voor betere beheersbaarheid in andere besturing, meer managers, meer procedures en beheerssystemen, wordt gezocht naar de onderliggende oorzaken van een gebrek aan sturing op de werkvloer.
Samen met management en medewerkers wordt via systeemkundige analyse, visie conferenties en simulatiespellen, een andere manier van kijken naar de organisatie ontwikkeld. Hierdoor wordt zichtbaar hoe organisatiestructuur, gedrag, onderlinge verhoudingen en prestaties samenhangen.
Management en medewerkers ontwikkelen vanuit deze nieuwe zienswijze een gemeenschappelijke visie op de organisatie van de toekomst.

Vanuit door het management aangereikte globale richtinggevende kaders en organiseerprincipes wordt samen met medewerkers de organisatie verder uitgewerkt: taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, personele inzetbaarheid, resultaatverantwoordelijkheid, maar ook overlegstructuren wijze van samenwerken, en aanspreekgedrag. 

Tegelijk wordt er veel aandacht besteed aan de communicatie met alle medewerkers, zodat iedereen is en blijft aangesloten op het ontwikkelproces en hierin meedenkt. In diverse wetenschappelijke publicaties is het succes van deze aanpak aangetoond. Zie hiervoor de lijst met publicaties .

Uitgelicht

Organiseren van de zorg van onderop

inspiratiesessie_frank_slide_1.jpg Organiseren van de zorg van onderop Bekijk hier de inspiratiesessie van donderdag 10 september die ik voor PGOsupport maakte met een praktijkvoorbeeld...

Slow Change

Verschuur-omslag-slow-change.jpg Sociale innovatie, zoals vernieuwing van de arbeidsorganisatie wordt genoemd, zorgt voor betere prestaties en beter renderende technologische innovaties...

Organisatie Game spelen met slim organiseren

Sapfabriek.jpg ‘De Sapfabriek’ is een simulatiespel waarmee uw medewerkers inzicht krijgen in de complexiteit van uw organisatie en de gevolgen hiervan voor...

Risicoscan meet draagkracht en draaglast mantelzorger

foto artikel slow management.png De huidige trend om zorg zoveel mogelijk thuis te organiseren, staat of valt met het overeind blijven van de mantelzorger. Voor zorgorganisaties, huisartsen en wijk...

Ulbo de Sitter Kennisinstituut met mini-conferenties voor nieuwe organisatievormen in zorg en onderwijs

In het Ulbo de Sitter kennisinstituut wordt gewerkt aan de voorbereiding van een reeks mini-conferenties met als thema 'nieuwe organisatievormen'...
Meer items
Copyright 2024 © Frank Verschuur | Disclaimer | Contact | Credits