cover_slow_change.jpg "Over ontwerpen en bouwen van slimme organisatiestructuren, cultuurverandering leiderschapsontwikkeling en betere prestaties!"
- Info Slow Change

Visie op organiseren

Innovatief vermogen & organisatie innovatie

Werknemers vormen in de moderne kenniseconomie het belangrijkste kapitaal voor de onderneming. Bij het begrip innovatie wordt veelal gedacht aan technische innovatie (nieuwe producten en technische processen).
Recent onderzoek wijst uit dat het innovatiesucces van ondernemingen voor 25% bepaald wordt door technische innovatie en voor 75% door innovatie van de arbeidsorganisatie (Innovatiemonitor, Prof. Volberda,).
De uitdaging zit niet zo zeer alleen in het ontwikkelen van nieuwe producten, maar is gelegen in een noodzakelijke cultuurverandering, waardoor men slimmer wordt in het steeds verder verbeteren en vernieuwen van arbeidsprocessen, zo blijkt uit dit onderzoek.

Uitgelicht

Organiseren van de zorg van onderop

inspiratiesessie_frank_slide_1.jpg Organiseren van de zorg van onderop Bekijk hier de inspiratiesessie van donderdag 10 september die ik voor PGOsupport maakte met een praktijkvoorbeeld...

Slow Change

Verschuur-omslag-slow-change.jpg Sociale innovatie, zoals vernieuwing van de arbeidsorganisatie wordt genoemd, zorgt voor betere prestaties en beter renderende technologische innovaties...

Organisatie Game spelen met slim organiseren

Sapfabriek.jpg ‘De Sapfabriek’ is een simulatiespel waarmee uw medewerkers inzicht krijgen in de complexiteit van uw organisatie en de gevolgen hiervan voor...

Risicoscan meet draagkracht en draaglast mantelzorger

foto artikel slow management.png De huidige trend om zorg zoveel mogelijk thuis te organiseren, staat of valt met het overeind blijven van de mantelzorger. Voor zorgorganisaties, huisartsen en wijk...

Ulbo de Sitter Kennisinstituut met mini-conferenties voor nieuwe organisatievormen in zorg en onderwijs

In het Ulbo de Sitter kennisinstituut wordt gewerkt aan de voorbereiding van een reeks mini-conferenties met als thema 'nieuwe organisatievormen'...
Meer items
Copyright 2024 © Frank Verschuur | Disclaimer | Contact | Credits