cover_slow_change.jpg "Over ontwerpen en bouwen van slimme organisatiestructuren, cultuurverandering leiderschapsontwikkeling en betere prestaties!"
- Info Slow Change

Visie op organiseren

Nieuwe organisatievormen

Gedrag van medewerkers en leidinggevenden en het leveren van prestaties is afhankelijk van de structuur van de organisatie. Bureaucratische structuren blokkeren effectief gedrag, zetten een rem op prestaties en ontnemen mensen innovatief vermogen.
Binnen gekozen structuren hebben leidinggevenden een belangrijke invloed op gedrag en prestaties van hun medewerkers.

De basis van nieuwe organisatievormen ligt in procesgericht en ketengericht organiseren in primaire, ondersteunende en innovatieprocessen. Organisatorische eenheden – teams of units bestaande uit meerdere teams – worden verantwoordelijk gemaakt voor het besturen van de procesketen en krijgen hiervoor regelmogelijkheden en bijbehorende bevoegdheden. De leiding stelt doelen en kaders vast. De organisatorische eenheden, leggen rekenschap af voor de resultaten aan hun leidinggevenden.
Dit organisatorisch fundament vormt de basis voor beheersbaarheid, productiviteit, betrokkenheid en plezier van medewerkers, innovatief vermogen en prestaties.

Leidinggevenden zijn een bepalende factor. Zij dienen de richting aan te geven en uitdagende doelen te stellen, maar ook in gedrag het voorbeeld te geven van een innovatief klimaat. Innovatie vraagt leiders die zich kwetsbaar durven op te stellen, die oog hebben voor effectief samenspel, die uitdagende doelen weten te stellen en verbindingen kunnen organiseren binnen hun teams en tussen teams en hun omgeving. De innovatieve leider zorgt dat medewerkers rekenschap afleggen voor resultaten, hij durft in te grijpen en bij te sturen zonder de speelruimte van medewerkers uit het oog te verliezen.

Uitgelicht

Organiseren van de zorg van onderop

inspiratiesessie_frank_slide_1.jpg Organiseren van de zorg van onderop Bekijk hier de inspiratiesessie van donderdag 10 september die ik voor PGOsupport maakte met een praktijkvoorbeeld...

Slow Change

Verschuur-omslag-slow-change.jpg Sociale innovatie, zoals vernieuwing van de arbeidsorganisatie wordt genoemd, zorgt voor betere prestaties en beter renderende technologische innovaties...

Organisatie Game spelen met slim organiseren

Sapfabriek.jpg ‘De Sapfabriek’ is een simulatiespel waarmee uw medewerkers inzicht krijgen in de complexiteit van uw organisatie en de gevolgen hiervan voor...

Risicoscan meet draagkracht en draaglast mantelzorger

foto artikel slow management.png De huidige trend om zorg zoveel mogelijk thuis te organiseren, staat of valt met het overeind blijven van de mantelzorger. Voor zorgorganisaties, huisartsen en wijk...

Ulbo de Sitter Kennisinstituut met mini-conferenties voor nieuwe organisatievormen in zorg en onderwijs

In het Ulbo de Sitter kennisinstituut wordt gewerkt aan de voorbereiding van een reeks mini-conferenties met als thema 'nieuwe organisatievormen'...
Meer items
Copyright 2024 © Frank Verschuur | Disclaimer | Contact | Credits