cover_slow_change.jpg "Over ontwerpen en bouwen van slimme organisatiestructuren, cultuurverandering leiderschapsontwikkeling en betere prestaties!"
- Info Slow Change

Diensten

Resultaten

De keuze voor deze integrale aanpak staat garant voor blijvende verbeterde organisatieprestaties (kosten, doorlooptijden, kwaliteit, innovatief vermogen, productiviteit), kwaliteit van de arbeid, betrokkenheid, en gezonde onderlinge verhoudingen.
Het rendement van een integrale aanpak, wordt bijzonder snel zichtbaar: in het algemeen binnen een half jaar, inclusief de tijdsinvestering in werkgroepen en bijeenkomsten.
Belangrijker nog is het resultaat op lange termijn: fors verbeterde performance, zelfredzaamheid, probleemoplossend gedrag, samenwerking binnen en tussen afdelingen en lagen. Met behulp van deze meer fundamentele aanpak zijn de resultaten blijvend en valt men niet terug in oud gedrag.
In diverse wetenschappelijke publicaties wordt het succes van deze ‘methode’ aangetoond. Zie daarvoor de literatuur

Uitgelicht

Organiseren van de zorg van onderop

inspiratiesessie_frank_slide_1.jpg Organiseren van de zorg van onderop Bekijk hier de inspiratiesessie van donderdag 10 september die ik voor PGOsupport maakte met een praktijkvoorbeeld...

Slow Change

Verschuur-omslag-slow-change.jpg Sociale innovatie, zoals vernieuwing van de arbeidsorganisatie wordt genoemd, zorgt voor betere prestaties en beter renderende technologische innovaties...

Organisatie Game spelen met slim organiseren

Sapfabriek.jpg ‘De Sapfabriek’ is een simulatiespel waarmee uw medewerkers inzicht krijgen in de complexiteit van uw organisatie en de gevolgen hiervan voor...

Risicoscan meet draagkracht en draaglast mantelzorger

foto artikel slow management.png De huidige trend om zorg zoveel mogelijk thuis te organiseren, staat of valt met het overeind blijven van de mantelzorger. Voor zorgorganisaties, huisartsen en wijk...

Ulbo de Sitter Kennisinstituut met mini-conferenties voor nieuwe organisatievormen in zorg en onderwijs

In het Ulbo de Sitter kennisinstituut wordt gewerkt aan de voorbereiding van een reeks mini-conferenties met als thema 'nieuwe organisatievormen'...
Meer items
Copyright 2024 © Frank Verschuur | Disclaimer | Contact | Credits