cover_slow_change.jpg "Over ontwerpen en bouwen van slimme organisatiestructuren, cultuurverandering leiderschapsontwikkeling en betere prestaties!"
- Info Slow Change

Diensten

Coaching


Als leidinggevende heb je wellicht je visie en plannen maar al te vaak zien stranden. Hoe zorg je dat je je medewerkers inspireert en in beweging brengt? Hoe zorg je dat je de beweging op gang houdt en hoe zorg je dat de resultaten ook worden geborgd?
Welke gedragspatronen roep jij op waardoor de gewenste beweging niet tot stand komt?
Dat vraagt reflectie op eigen 'interne modellen', maar ook kennis nemen van handige praktische werkvormen en tools waarmee je in de praktijk stap voor stap kunt oefenen en experimenteren en zo medewerkers inspireert en hen tot innovatief gedrag brengt.
Kortom: Sturen op Richting geven, Ruimte creëren, Rekenschap afleggen voor Resultaten.
Na een intake-gesprek maken we samen een plan van aanpak, inclusief afspraken over frequentie en tijdsduur van het contact.

Uitgelicht

Organiseren van de zorg van onderop

inspiratiesessie_frank_slide_1.jpg Organiseren van de zorg van onderop Bekijk hier de inspiratiesessie van donderdag 10 september die ik voor PGOsupport maakte met een praktijkvoorbeeld...

Slow Change

Verschuur-omslag-slow-change.jpg Sociale innovatie, zoals vernieuwing van de arbeidsorganisatie wordt genoemd, zorgt voor betere prestaties en beter renderende technologische innovaties...

Organisatie Game spelen met slim organiseren

Sapfabriek.jpg ‘De Sapfabriek’ is een simulatiespel waarmee uw medewerkers inzicht krijgen in de complexiteit van uw organisatie en de gevolgen hiervan voor...

Risicoscan meet draagkracht en draaglast mantelzorger

foto artikel slow management.png De huidige trend om zorg zoveel mogelijk thuis te organiseren, staat of valt met het overeind blijven van de mantelzorger. Voor zorgorganisaties, huisartsen en wijk...

Ulbo de Sitter Kennisinstituut met mini-conferenties voor nieuwe organisatievormen in zorg en onderwijs

In het Ulbo de Sitter kennisinstituut wordt gewerkt aan de voorbereiding van een reeks mini-conferenties met als thema 'nieuwe organisatievormen'...
Meer items
Copyright 2024 © Frank Verschuur | Disclaimer | Contact | Credits