cover_slow_change.jpg "Over ontwerpen en bouwen van slimme organisatiestructuren, cultuurverandering leiderschapsontwikkeling en betere prestaties!"
- Info Slow Change

Profiel & Publicaties

Publicaties

Frank Verschuur publiceerde gedurende zijn hele loopbaan. Dit resulteerde in de volgende (bijdragen aan) boeken:
  • Getting started with the design of smart networks: identifying and supporting caregivers for people living at home. Verwachte publicatie in 'Designing Integrated Care Ecosystems' Mohr, B. and Dessers, E. in januari 2019, Springer, New York)
  • Slow Change. Versneller van sociale innovatie (2008), Van Gorcum Assen, auteur
  • Spel zonder einde’ (2000), Samsom Alphen a/d Rijn mede-auteur
  • Stap 5: De proef op de som’ in ‘Synergetisch Produceren (L.U. de Sitter, 1994 en 2000), Van Gorcum (mede-auteur), Van Gorcum, Assen
  • Het Flexibele Bedrijf (1986), Kluwer, Deventer (mede-auteur)

Daarnaast publiceerde hij diverse artikelen; de meest recente zijn:
  • Structuur en gedrag: twee kanten van een medaille; Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap, 2009
  • Sociale Innovatie, succes door diepgaand te veranderen; nr. 5 OR Strategie en Beleid, Kluwer 2008
De volgende wetenschappelijke publicaties zijn te raadplegen als onderbouwing voor de hier geschetste benadering van organisatie innovatie:
  • Kuipers, H., Amelsvoort, P. , Kramer E.H. (2010). Het nieuwe organiseren. Alternatieven voor de bureaucratie. Acco Leuven/Den Haag
  • Achterbergh, J., Vriens, D., (2010) Organizations. Social Systems Conducting Experiments. Springer, New York

Uitgelicht

Slow Change

Verschuur-omslag-slow-change.jpg Sociale innovatie, zoals vernieuwing van de arbeidsorganisatie wordt genoemd, zorgt voor betere prestaties en beter renderende technologische innovaties...

Organisatie Game spelen met slim organiseren

Sapfabriek.jpg ‘De Sapfabriek’ is een simulatiespel waarmee uw medewerkers inzicht krijgen in de complexiteit van uw organisatie en de gevolgen hiervan voor...

Post HBO leergang Het Nieuwe Organiseren in Zorg en Welzijn

TheInnovatorsPrescriptionDiagram2.png Voor managers in zorgorganisaties zijn het turbulente tijden. Veranderingen in onze maatschappij leiden tot andere inzichten in wat 'zorg' betekent voor mensen...

Risicoscan meet draagkracht en draaglast mantelzorger

foto artikel slow management.png De huidige trend om zorg zoveel mogelijk thuis te organiseren, staat of valt met het overeind blijven van de mantelzorger. Voor zorgorganisaties, huisartsen en wijk...

Ulbo de Sitter Kennisinstituut met mini-conferenties voor nieuwe organisatievormen in zorg en onderwijs

In het Ulbo de Sitter kennisinstituut wordt gewerkt aan de voorbereiding van een reeks mini-conferenties met als thema 'nieuwe organisatievormen'...
Meer items
Copyright 2020 © Frank Verschuur | Disclaimer | Contact | Credits