cover_slow_change.jpg "Over ontwerpen en bouwen van slimme organisatiestructuren, cultuurverandering leiderschapsontwikkeling en betere prestaties!"
- Info Slow Change

Introductie

VieR  Organisatie innovatie voor Het Nieuwe Organiseren

Frank Verschuur is organisatieadviseur, sparringpartner, coach en verandermanager voor organisaties die zich willen vernieuwen, van betekenis willen zijn: innovatief organiseren, zelforganiserende of zelfsturende teams, ketengerichte structuren en netwerken, in het bedrijfsleven, overheid, onderwijs, zorg en welzijn. Het (her)ontwerpen van organisaties, gecombineerd met gedrags-, cultuurverandering en leiderschapsontwikkeling. Lean Thinking en Design Thinking zijn integraal onderdeel hiervan. De essentie van het nieuwe organiseren is:

  • Richting geven via heldere integrale en gedeelde visieontwikkeling,
  • Ruimte bieden in structuren en gedrag: organiseren langs de procesas gecombineerd met zelfsturing
  • Rekenschap afleggen organiseren, onder meer door feedback te organiseren, slimme beoordelingsinstrumenten, teamontwikkeling en nieuwe vormen van leiderschap.
  • Resultaten helder maken, ondermeer door haalbare doelen te formuleren, die direct gekoppeld zijn aan beïnvloedingsmogelijkheden van de betreffende medewerkers en teams.

  • Verbinding, Innovatief vermogen en Eigenaarschap, maakt dat medewerkers verandering VieRen

Klanten: AVEBE, ECT Rotterdam, Heineken, Nuon, Nedtrain (onderhoudsbedrijf van de NS), KLM, Enexis, Philips Healthcare, DMV Campina, Solvay Pharma (Abbott), GGz Centraal, Fontys Hogescholen, Hanzehogeschool, Provincie Noord Brabant, Trespa International, ROC van Amsterdam, Bosch Rexroth, Philip Morris en Waterleidingmaatschappij Limburg, Netwerkorganisatie ZorgBuurtSuper Smallingerland, Koraal Groep (Jeugdzorg, Gehandicaptenzorg, Reïntegratie, Speciaal Onderwijs), GGD Drenthe.

Column

Slow Change of No Change?

Veranderen als het echt moet of veranderen omdat je dat echt wilt? Dat had ook de titel van deze column kunnen zijn. 70% van de verandertrajecten mislukt, lees je vaak. Wellicht is dat percentage voor relatief eenvoudige verandertrajecten te hoog, maar voor complexe verandertrajecten, zoals veranderingen naar organisatieconcepten met 'zelfsturende teams', 'lean management' en veranderingen die organisaties 'terug naar de bedoeling' moeten brengen, zou dat toch wel eens kunnen kloppen. Het heeft mij zelfs gebracht tot het schrijven van een boek, ‘Slow Change. Versneller van Sociale Innovatie’, waarin ik heb geprobeerd te reflecteren op mijn ervaringen met veranderprocessen om me te verdiepen in de oorzaken van het mislukken van veranderprocessen. Naast een gebrek aan ‘visie vanuit denken in samenhangen tussen structuren, gedrag en prestaties’, diep ik nog thema’s uit als ‘het doorbreken van gedragspatronen’, het ‘organiseren van verbinding en eigendom’ en ‘leiderschap’.

En dat laatste thema lijkt meer en meer de allesbeslissende kern te zijn. Of een leider echt wil veranderen, is misschien wel de allerbelangrijkste voorwaarde voor een succesvol verandertraject. Leiders die eenmaal in de top van de organisatie zijn beland, hebben vaak bereikt wat zij wilden: namelijk aan de top staan. En dat willen de meesten graag zo houden. Elk risico - zoals een echte transformatie of innovatie van de organisatie – die deze positie in gevaar kan brengen, wordt vermeden. Topmensen en bestuurders zijn dus vaak helemaal niet in voor innovatie. Zij die zich willen bewijzen, vlak onder de top, willen soms nog wel met een geslaagde vernieuwing of transformatie een stapje verder komen. En voor slechts enkelen is weggelegd, dat zij vanuit intrinsieke motivatie het verschil willen maken, niet gaan voor de positie maar van betekenis willen zijn.
Uitgelicht

Ulbo de Sitter Kennisinstituut met mini-conferenties voor nieuwe organisatievormen in zorg en onderwijs

In het Ulbo de Sitter kennisinstituut wordt gewerkt aan de voorbereiding van een reeks mini-conferenties met als thema 'nieuwe organisatievormen'...

Conferentie Ontwrichtend Organiseren in de Zorg

Met het Ulbo de Sitter Kennisinstituut organiseer ik deze Mini-conferentie op 27 en 28 september, locatie: AEF, Maliebaan 16, Utrecht De conferentie...

Transitie of Transformatie in de Zorg?

De zorgsector is meer dan ooit in beweging. Allereerst lijkt het begrip zorg door iedereen te worden opgeëist. Naast de zorg die we in het...

Webinar 'Ruimte voor de professional en resultaatgerichtheid bij de Hogeschool'

Het goede aan de aanpak, is dat we hebben geleerd naar de onderwijsprocessen te kijken vanuit een meer bedrijfskundige bril. Daar zijn we niet...

Innovatie met verbinding en eigendom bij de RIAGG

Wij hebben geleerd hoe we als MT, verbinding en eigendomsgevoel ontwikkelen voor een gemeenschappelijke visie op waar we naar toe wilden, maar...
Meer items
Copyright 2024 © Frank Verschuur | Disclaimer | Contact | Credits