cover_slow_change.jpg "Over ontwerpen en bouwen van slimme organisatiestructuren, cultuurverandering leiderschapsontwikkeling en betere prestaties!"
- Info Slow Change

Werkwijze

Slow Change voor versnelling

Succesvolle verandering vergt echter ook een verandering van (top)managers zelf. Zij laten zich vaak te veel door de waan van de dag leiden, wat zich uit in de vele projecten die voor de buitenwacht de indruk moeten geven dat er hard aan gewerkt wordt, maar die bij nadere beschouwing geen bijdrage leveren aan de wezenlijke problemen waar men in organisaties mee kampt. Verbeterprojecten die meer van hetzelfde zijn, leveren vaak maar tijdelijk een beter resultaat, meestal omdat mensen even de aandacht krijgen en iedereen weer even ‘op scherp’ wordt gezet. Na verloop van tijd is het effect daarvan echter weer uitgewerkt.

Het is beter de tijd te nemen, te analyseren en zo te doorgronden wat de verborgen belemmeringen zijn in organisatiestructuren, welke gedragspatronen dienen te worden doorbroken, hoe een nieuwe trend te zetten en hoe bij de aanpak van dit alles, verbinding, eigendom en plezier binnen de hele organisatie wordt gecreëerd. Hiermee ontvouwt zich voor iedereen niet alleen een veel helderder beeld van wat men moet veranderen, maar mobiliseert men tevens de wil om daaraan bij te dragen. Slow Change verwijst daarom niet naar de traagheid van veranderingen, maar versnelt ze juist door tijd te nemen voor analyse, innovatieve fundamentele veranderingen in structuren en gedrag, verbinding, betrokkenheid en prestaties.

Uitgelicht

Organiseren van de zorg van onderop

inspiratiesessie_frank_slide_1.jpg Organiseren van de zorg van onderop Bekijk hier de inspiratiesessie van donderdag 10 september die ik voor PGOsupport maakte met een praktijkvoorbeeld...

Slow Change

Verschuur-omslag-slow-change.jpg Sociale innovatie, zoals vernieuwing van de arbeidsorganisatie wordt genoemd, zorgt voor betere prestaties en beter renderende technologische innovaties...

Organisatie Game spelen met slim organiseren

Sapfabriek.jpg ‘De Sapfabriek’ is een simulatiespel waarmee uw medewerkers inzicht krijgen in de complexiteit van uw organisatie en de gevolgen hiervan voor...

Risicoscan meet draagkracht en draaglast mantelzorger

foto artikel slow management.png De huidige trend om zorg zoveel mogelijk thuis te organiseren, staat of valt met het overeind blijven van de mantelzorger. Voor zorgorganisaties, huisartsen en wijk...

Ulbo de Sitter Kennisinstituut met mini-conferenties voor nieuwe organisatievormen in zorg en onderwijs

In het Ulbo de Sitter kennisinstituut wordt gewerkt aan de voorbereiding van een reeks mini-conferenties met als thema 'nieuwe organisatievormen'...
Meer items
Copyright 2023 © Frank Verschuur | Disclaimer | Contact | Credits