cover_slow_change.jpg "Over ontwerpen en bouwen van slimme organisatiestructuren, cultuurverandering leiderschapsontwikkeling en betere prestaties!"
- Info Slow Change

Profiel & Publicaties

Mantelzorgvriendelijk organiseren met de VieR Risicoscan

Steeds meer mensen zijn in Nederland mantelzorger. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau zijn er dat al één op de vijf. Daarvan is een toenemend aantal overbelast. Die overbelasting heeft ook gevolgen voor het werk. De zorg voor een naaste is naast de tijd die ermee gemoeid is ook emotioneel belastend. De mate waarin ook de werkgever als één van de betrokkenen in het netwerk meedenkt kan in belangrijke mate bijdragen aan het voorkomen van overbelasting en dus van (mentaal) verzuim op het werk.

Mantelzorgers zijn zich vaak niet bewust van het feit dat zij mantelzorger zijn en vaak al helemaal niet van de risico’s die zij lopen op overbelasting. Veel mantelzorgscans zijn gebaseerd op vragen over de ervaren of beleefde overbelasting. Dit is geen goede voorspeller van de werkelijke risico’s.

Samen met huisartsen, verpleegkundigen en vrijwilligersorganisaties is door VieR Organisatie Innovatie de VieR Risicoscan voor Mantelzorgers ontwikkeld, waarmee mantelzorgers en direct betrokkenen samen inzicht kunnen krijgen in de risicofactoren die tot overbelasting kunnen leiden. Deze scan brengt de objectief vast te stellen factoren in beeld, waardoor overbelasting kan worden voorkomen, is eenvoudig in gebruik, is goedkoop en voor iedere organisatie via de web-applicatie toegankelijk te maken.

Download hier de white paper 'Mantelzorgvriendelijk organiseren met de VieR Risicoscan'.

Uitgelicht

Organiseren van de zorg van onderop

inspiratiesessie_frank_slide_1.jpg Organiseren van de zorg van onderop Bekijk hier de inspiratiesessie van donderdag 10 september die ik voor PGOsupport maakte met een praktijkvoorbeeld...

Slow Change

Verschuur-omslag-slow-change.jpg Sociale innovatie, zoals vernieuwing van de arbeidsorganisatie wordt genoemd, zorgt voor betere prestaties en beter renderende technologische innovaties...

Organisatie Game spelen met slim organiseren

Sapfabriek.jpg ‘De Sapfabriek’ is een simulatiespel waarmee uw medewerkers inzicht krijgen in de complexiteit van uw organisatie en de gevolgen hiervan voor...

Risicoscan meet draagkracht en draaglast mantelzorger

foto artikel slow management.png De huidige trend om zorg zoveel mogelijk thuis te organiseren, staat of valt met het overeind blijven van de mantelzorger. Voor zorgorganisaties, huisartsen en wijk...

Ulbo de Sitter Kennisinstituut met mini-conferenties voor nieuwe organisatievormen in zorg en onderwijs

In het Ulbo de Sitter kennisinstituut wordt gewerkt aan de voorbereiding van een reeks mini-conferenties met als thema 'nieuwe organisatievormen'...
Meer items
Copyright 2024 © Frank Verschuur | Disclaimer | Contact | Credits