cover_slow_change.jpg "Over ontwerpen en bouwen van slimme organisatiestructuren, cultuurverandering leiderschapsontwikkeling en betere prestaties!"
- Info Slow Change

Introductie

VieR  Organisatie innovatie voor Het Nieuwe Organiseren

Frank Verschuur is organisatieadviseur, sparringpartner, coach en verandermanager voor organisaties die zich willen vernieuwen, van betekenis willen zijn: innovatief organiseren, zelforganiserende of zelfsturende teams, ketengerichte structuren en netwerken, in het bedrijfsleven, overheid, onderwijs, zorg en welzijn. Het (her)ontwerpen van organisaties, gecombineerd met gedrags-, cultuurverandering en leiderschapsontwikkeling. Lean Thinking en Design Thinking zijn integraal onderdeel hiervan. De essentie van het nieuwe organiseren is:

  • Richting geven via heldere integrale en gedeelde visieontwikkeling,
  • Ruimte bieden in structuren en gedrag: organiseren langs de procesas gecombineerd met zelfsturing
  • Rekenschap afleggen organiseren, onder meer door feedback te organiseren, slimme beoordelingsinstrumenten, teamontwikkeling en nieuwe vormen van leiderschap.
  • Resultaten helder maken, ondermeer door haalbare doelen te formuleren, die direct gekoppeld zijn aan beïnvloedingsmogelijkheden van de betreffende medewerkers en teams.

  • Verbinding, Innovatief vermogen en Eigenaarschap, maakt dat medewerkers verandering VieRen

Klanten: AVEBE, ECT Rotterdam, Heineken, Nuon, Nedtrain (onderhoudsbedrijf van de NS), KLM, Enexis, Philips Healthcare, DMV Campina, Solvay Pharma (Abbott), GGz Centraal, Fontys Hogescholen, Hanzehogeschool, Provincie Noord Brabant, Trespa International, ROC van Amsterdam, Bosch Rexroth, Philip Morris en Waterleidingmaatschappij Limburg, Netwerkorganisatie ZorgBuurtSuper Smallingerland, Koraal Groep (Jeugdzorg, Gehandicaptenzorg, Reïntegratie, Speciaal Onderwijs), GGD Drenthe.

Column

Slow Change of No Change?

Veranderen als het echt moet of veranderen omdat je dat echt wilt? Dat had ook de titel van deze column kunnen zijn. 70% van de verandertrajecten mislukt, lees je vaak. Wellicht is dat percentage voor relatief eenvoudige verandertrajecten te hoog, maar voor complexe verandertrajecten, zoals veranderingen naar organisatieconcepten met 'zelfsturende teams', 'lean management' en veranderingen die organisaties 'terug naar de bedoeling' moeten brengen, zou dat toch wel eens kunnen kloppen. Het heeft mij zelfs gebracht tot het schrijven van een boek, ‘Slow Change. Versneller van Sociale Innovatie’, waarin ik heb geprobeerd te reflecteren op mijn ervaringen met veranderprocessen om me te verdiepen in de oorzaken van het mislukken van veranderprocessen. Naast een gebrek aan ‘visie vanuit denken in samenhangen tussen structuren, gedrag en prestaties’, diep ik nog thema’s uit als ‘het doorbreken van gedragspatronen’, het ‘organiseren van verbinding en eigendom’ en ‘leiderschap’.

En dat laatste thema lijkt meer en meer de allesbeslissende kern te zijn. Of een leider echt wil veranderen, is misschien wel de allerbelangrijkste voorwaarde voor een succesvol verandertraject. Leiders die eenmaal in de top van de organisatie zijn beland, hebben vaak bereikt wat zij wilden: namelijk aan de top staan. En dat willen de meesten graag zo houden. Elk risico - zoals een echte transformatie of innovatie van de organisatie – die deze positie in gevaar kan brengen, wordt vermeden. Topmensen en bestuurders zijn dus vaak helemaal niet in voor innovatie. Zij die zich willen bewijzen, vlak onder de top, willen soms nog wel met een geslaagde vernieuwing of transformatie een stapje verder komen. En voor slechts enkelen is weggelegd, dat zij vanuit intrinsieke motivatie het verschil willen maken, niet gaan voor de positie maar van betekenis willen zijn.
Uitgelicht

HPO, HNW, LSS........GBV?

Het afgelopen jaar popten nieuwe termen op die, als we wilden blijven meedoen in de wereld van managers en adviseurs, uit het hoofd geleerd moesten worden...

Ulbo de Sitter overleden

Zaterdag, 18 december 2010, is Ulbo de Sitter overleden. Ulbo de Sitter is de grondlegger van de moderne sociotechniek. Ulbo is van grote betekenis...

Wat te doen aan de helpdesk?

Ruim voordat Youp van 't Hek onze frustratie van slecht werkende helpdesks en callcenters aan de orde stelde, heb ik eens een artikel geschreven...

Ulbo de Sitter Kennisinstituut

De oprichting van het Ulbo de Sitter Kennisinstituut is in volle gang. Ondermeer de ST-Groep met Harrie Regtering en Frank Verschuur hebben het...
Meer items
Copyright 2024 © Frank Verschuur | Disclaimer | Contact | Credits