cover_slow_change.jpg "Over ontwerpen en bouwen van slimme organisatiestructuren, cultuurverandering leiderschapsontwikkeling en betere prestaties!"
- Info Slow Change

Introductie

VieR  Organisatie innovatie voor Het Nieuwe Organiseren

Frank Verschuur is organisatieadviseur, sparringpartner, coach en verandermanager voor organisaties die zich willen vernieuwen, van betekenis willen zijn: innovatief organiseren, zelforganiserende of zelfsturende teams, ketengerichte structuren en netwerken, in het bedrijfsleven, overheid, onderwijs, zorg en welzijn. Het (her)ontwerpen van organisaties, gecombineerd met gedrags-, cultuurverandering en leiderschapsontwikkeling. Lean Thinking en Design Thinking zijn integraal onderdeel hiervan. De essentie van het nieuwe organiseren is:

  • Richting geven via heldere integrale en gedeelde visieontwikkeling,
  • Ruimte bieden in structuren en gedrag: organiseren langs de procesas gecombineerd met zelfsturing
  • Rekenschap afleggen organiseren, onder meer door feedback te organiseren, slimme beoordelingsinstrumenten, teamontwikkeling en nieuwe vormen van leiderschap.
  • Resultaten helder maken, ondermeer door haalbare doelen te formuleren, die direct gekoppeld zijn aan beïnvloedingsmogelijkheden van de betreffende medewerkers en teams.

  • Verbinding, Innovatief vermogen en Eigenaarschap, maakt dat medewerkers verandering VieRen

Klanten: AVEBE, ECT Rotterdam, Heineken, Nuon, Nedtrain (onderhoudsbedrijf van de NS), KLM, Enexis, Philips Healthcare, DMV Campina, Solvay Pharma (Abbott), GGz Centraal, Fontys Hogescholen, Hanzehogeschool, Provincie Noord Brabant, Trespa International, ROC van Amsterdam, Bosch Rexroth, Philip Morris en Waterleidingmaatschappij Limburg, Netwerkorganisatie ZorgBuurtSuper Smallingerland, Koraal Groep (Jeugdzorg, Gehandicaptenzorg, Reïntegratie, Speciaal Onderwijs), GGD Drenthe.

Column

Slow Change of No Change?

Veranderen als het echt moet of veranderen omdat je dat echt wilt? Dat had ook de titel van deze column kunnen zijn. 70% van de verandertrajecten mislukt, lees je vaak. Wellicht is dat percentage voor relatief eenvoudige verandertrajecten te hoog, maar voor complexe verandertrajecten, zoals veranderingen naar organisatieconcepten met 'zelfsturende teams', 'lean management' en veranderingen die organisaties 'terug naar de bedoeling' moeten brengen, zou dat toch wel eens kunnen kloppen. Het heeft mij zelfs gebracht tot het schrijven van een boek, ‘Slow Change. Versneller van Sociale Innovatie’, waarin ik heb geprobeerd te reflecteren op mijn ervaringen met veranderprocessen om me te verdiepen in de oorzaken van het mislukken van veranderprocessen. Naast een gebrek aan ‘visie vanuit denken in samenhangen tussen structuren, gedrag en prestaties’, diep ik nog thema’s uit als ‘het doorbreken van gedragspatronen’, het ‘organiseren van verbinding en eigendom’ en ‘leiderschap’.

En dat laatste thema lijkt meer en meer de allesbeslissende kern te zijn. Of een leider echt wil veranderen, is misschien wel de allerbelangrijkste voorwaarde voor een succesvol verandertraject. Leiders die eenmaal in de top van de organisatie zijn beland, hebben vaak bereikt wat zij wilden: namelijk aan de top staan. En dat willen de meesten graag zo houden. Elk risico - zoals een echte transformatie of innovatie van de organisatie – die deze positie in gevaar kan brengen, wordt vermeden. Topmensen en bestuurders zijn dus vaak helemaal niet in voor innovatie. Zij die zich willen bewijzen, vlak onder de top, willen soms nog wel met een geslaagde vernieuwing of transformatie een stapje verder komen. En voor slechts enkelen is weggelegd, dat zij vanuit intrinsieke motivatie het verschil willen maken, niet gaan voor de positie maar van betekenis willen zijn.
Uitgelicht

Organiseren van de zorg van onderop

inspiratiesessie_frank_slide_1.jpg Organiseren van de zorg van onderop Bekijk hier de inspiratiesessie van donderdag 10 september die ik voor PGOsupport maakte met een praktijkvoorbeeld...

Slow Change

Verschuur-omslag-slow-change.jpg Sociale innovatie, zoals vernieuwing van de arbeidsorganisatie wordt genoemd, zorgt voor betere prestaties en beter renderende technologische innovaties...

Organisatie Game spelen met slim organiseren

Sapfabriek.jpg ‘De Sapfabriek’ is een simulatiespel waarmee uw medewerkers inzicht krijgen in de complexiteit van uw organisatie en de gevolgen hiervan voor...

Risicoscan meet draagkracht en draaglast mantelzorger

foto artikel slow management.png De huidige trend om zorg zoveel mogelijk thuis te organiseren, staat of valt met het overeind blijven van de mantelzorger. Voor zorgorganisaties, huisartsen en wijk...

Ulbo de Sitter Kennisinstituut met mini-conferenties voor nieuwe organisatievormen in zorg en onderwijs

In het Ulbo de Sitter kennisinstituut wordt gewerkt aan de voorbereiding van een reeks mini-conferenties met als thema 'nieuwe organisatievormen'...
Meer items
Copyright 2024 © Frank Verschuur | Disclaimer | Contact | Credits